Украса тип Щраус

Украса за маса от оригами птицата Щраус.

Птицата щраус сама по себе си е символ на древността, бързината, красотата, танците и други.
Малко известен факт, е че при размнoжителния период мъжките щрауси изпълняват специален танц на своята любима.
Украсата за маса птицата щраус е подходяща за украсата на празници като : сватби, рождении дни, именни дни, кръщенета, юбилей и много други.